Best Entries

Rabu, April 28, 2010

Lisan Orang berakal

Lisan orang berakal muncul dari balik hati nuraninya.
Maka ketika hendak berbicara, terlebih dahulu dia akan kembali kepada hati nuraninya.

Bila bermanfaat, dia akan berbicara.
Dan bila berbahaya, dia akan menahan diri.

Sementara orang yang bodoh berada di mulut, ia akan berbicara sesuai apa yang ia mau

(HR. Bukhari-Muslim)

0 feedback:

Posting Komentar